Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Partneralimentatie gaat in 2020 veranderen

1. Dat geldt onder meer als het huwelijk meer dan vijftien jaar heeft geduurd en als de ontvangende partner hoogstens tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. De alimentatieduur is dan maximaal tien jaar.

2. Voor een huwelijk dat meer dan vijftien jaar heeft geduurd, waarbij de ontvanger van alimentatie op of voor 1 januari 1970 is geboren en minimaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, geldt een alimentatieplicht van 10 jaar.

3. Voor de derde uitzondering blijft de termijn van twaalf jaar gelden, deze geldt als er sprake is van zorg voor uit het huwelijk geboren kinderen.

Zoals bij veel wetten is ook hier een overgangsregeling van toepassing. De oude wetgeving blijft gelden voor bestaande alimentatieafspraken. Er komt ook een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen, waarmee de rechter een verlenging van de alimentatieduur kan toekennen. Van schrijnende gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn als er een gehandicapt of ernstig ziek kind is, of als de ontvanger van de alimentatie langdurig en intensief mantelzorg voor andere familieleden moet bieden.

De hardheidsclausule is ook van toepassing in gevallen de alimentatieplichtige aantoonbaar heeft geweigerd om zorgtaken voor de kinderen over te nemen, of als de ontvanger van alimentatie voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden waardoor hij of zij binnen de geldende alimentatietermijn niet economisch zelfstandigheid heeft kunnen worden.
Verlenging van de alimentatieduur op grond van de hardheidsclausule kan bij de rechter worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over de gevolgen van ontbinding van een huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken