Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Levensexecuteur is er alleen voor belangen van volmachtgever

Uit diverse rechtszaken blijkt dat levensexecuteurs hier en daar over de schreef gaan en onrechtmatige uitgaven doen. Bijvoorbeeld geld van de volmachtgever gebruiken voor eigen privéaankopen. Ook al zou dat met de bedoeling geweest zijn om dat bedrag terug te betalen, dan nog is er sprake van misbruik van de volmacht, tenzij uit de tekst van de volmacht uitdrukkelijk anders volgt.

Meestal is een volmacht in het levenstestament zodanig geredigeerd dat de gevolmachtigde in staat wordt gesteld om de belangen van de volmachtgever te behartigen. Dat geldt ook als de gevolmachtigde een rekening-courantverhouding zou hebben met de gevolmachtigde. Verder staat meestal in een levenstestament ook dat de gevolmachtigde een goede administratie moet voeren en desgewenst rekening en verantwoording moet afleggen. Doet hij of zij dat niet, dan is dat ernstig verwijtbaar.

Een levenstestament is juist bedoeld om er op te kunnen vertrouwen dat gevolmachtigden de zorg voor de veelal kwetsbare ouder(s) die hun vertrouwen in hem of haar hebben gesteld en in het belang van de volmachtgever handelen. Het is juist niet de bedoeling dat een gevolmachtigde zijn of haar eigen belang dient ten koste van het belang van de gevolmachtigde. Integendeel, het gaat er om mensen bescherming te bieden voor de periode dat zij (deels) wilsonbekwaam zullen zijn en met het levenstestament juist regie in handen willen houden.
De maatschappij en vooral direct betrokkenen moeten er van uit kunnen gaan dat een gevolmachtigde zijn taak te goeder trouw en in het belang van de volmachtgever uitoefent. Gebeurt dat niet, dan is er spaken van een onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over het opmaken of uitvoeren van een levenstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken