Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Leg erfenis eerste ouder vast

Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun spaargeld niets overblijft voor de kinderen omdat alles naar de belastingdienst gaat. Hoe zit dat eigenlijk?

Heeft u als echtgenoten geen testament gemaakt, dan gaat de erfenis van de echtgenoot die als eerst overlijdt, in eerste instantie volledig over op de langstlevende van u beiden. Dit heet de ‘wettelijke verdeling’. Uw kinderen zijn wel erfgenaam, maar hebben geen recht op spullen. Zij krijgen uitsluitend een vordering in geld op de langstlevende ouder voor het bedrag van hun erfdeel. Volgens de hoofdregel kunnen de kinderen deze vordering pas na het overlijden van de langstlevende ouder opeisen. Het gevaar dat hierdoor dreigt, is dat de vorderingen vergeten worden. Dat kan later érg vervelende gevolgen hebben!

Voorkom een ‘onzichtbare erfenis’

Voor de heffing van inkomstenbelasting is het erfdeel van de kinderen als het ware ‘onzichtbaar’.

De kinderen hoeven de vordering die zij hebben op de langstlevende ouder niet als vermogen op te geven in Box 3. Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt gedaan alsof het vermogen nog bij de langstlevende ouder zit.

Toch is het belangrijk, dat het bedrag van de vordering van de kinderen op hun ouder wordt uitgerekend en in de administratie wordt bewaard! Gebeurt dit niet, dan kan dit bij het overlijden van de tweede ouder grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder een nieuwe partner of kinderen krijgt, maar ook voor de heffing van belasting over de erfenis van de ouder die als laatste overlijdt.

Laat het bedrag dat de kinderen erven vastleggen!

Het is dus verstandig na overlijden van een echtgenoot of partner vast te leggen, op welk bedrag de kinderen recht hebben. Doe dit tijdig!

Als de vorderingen van de kinderen pas later worden uitgerekend, zijn vaak niet alle gegevens meer beschikbaar. Dit maakt de afwikkeling van de nalatenschap van de tweede ouder ingewikkelder en duurder. En als de erfgenamen van de eerst overledene niet dezelfde personen zijn als de erfgenamen van de laatst overledene, voorkomt een duidelijke vastlegging van de vorderingen van de kinderen veel problemen!

Zwart op wit bij de notaris

Neem dus contact op met uw notaris, als u vragen heeft over de waarde van de erfdelen van uw kinderen. Ook als kind kunt u vragen om het vastleggen van de waarde van uw erfdeel.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken