Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Beneficiaire aanvaarding na drie maanden niet automatisch bij meerderjarigenbewind

Als er meer dan drie maanden zijn verstreken na een overlijden geldt de regel dat de nalatenschap als beneficiair aanvaard geldt. Toch zijn er uitzonderingen.

Nadat een kantonrechter onlangs een desbetreffend verzoek van een meerderjarigenbewindvoerder niet ontvankelijk had verklaard vanwege het overschrijden van de driemaandstermijn, bleek het Hof Arnhem-Leeuwarden daar heel anders over te denken. De wet zegt dat wanneer er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het overlijden, de nalatenschap al van rechtswege beneficiair is aanvaard Volgens het Hof is die bepaling niet van toepassing bij een beschermingsbewind. De beneficiaire aanvaarding gaat in dat geval niet automatisch gelden. Het uitgangspunt is volgens het Hof dat wettelijke beschermingsmaatregelen niet verder ingrijpen dan noodzakelijk en dat daarom de rechthebbende en de bewindvoerder niet verder moeten worden beknot dan strikt noodzakelijk.

De positie van een rechthebbende is in geval van een beschermingsbewind een andere dan die van minderjarigen of curandi. Voor hen geldt het artikel wel onverkort. Zij zijn immers als handelingsonbekwaaam aangemerkt, dat geldt niet voor een onderbewindgesteld iemand. Daarom is hier volgens het Hof een minder vergaande beperking van de autonomie van een onderbewindgestelde gerechtvaardigd bij de aanvaarding en verwerping van nalatenschappen.

Iedere belanghebbende in geval van een beschermingsbewind is vrij om de kantonrechter te verzoeken een erfgenaam die zijn keuze nog niet heeft gedaan hiervoor een termijn te stellen. Dat betekent dat in vermelde situatie de nalatenschap niet van rechtswege door de rechthebbende beneficiair is aanvaard.

De bewindvoerder is met toestemming van de rechthebbende zelf bevoegd en voor verwerping is pas een machtiging van de kantonrechter nodig heeft als de rechthebbende tot het geven van toestemming niet in staat is of deze toestemming weigert. Omdat de rechthebbende toestemming heeft gegeven voor verwerping van de nalatenschap heeft de meerderjarigenbewindvoerster hiervoor geen rechterlijke machtiging meer nodig.

Wilt u meer weten over de bevoegdheden van een bewindvoerder bij het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap? Bel ons voor een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken