Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

24 september 2020

LintNotarissen.nl

(Toegevoegde waarde notariaat VI)

Zo langzamerhand begint het “normale” leven weer op gang te komen, voor zover het covid-19 virus dit toelaat. Na een weekje fietsen met mijn vrouw op de nu prachtig paars gekleurde Veluwe, pak ik de draad op waarmee ik mijn vorige column beëindigde.

Het is de plicht en het recht van ouders hun kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Beslissingen nemen en het doen van officiële handelingen vallen daar onder. Minderjarigen mogen volgens de wet zelf niet alle handelingen verrichten, dit moet een ouder met het gezag of een voogd doen. Meestal ligt het gezag bij één of twee ouders. Het gezag kan niet door méér dan twee personen worden uitgeoefend. Als beide ouders het kind of de kinderen niet kunnen verzorgen en opvoeden wordt er een voogd aangewezen. In het geval beide ouders van minderjarige kinderen komen te overlijden is het raadzaam in een testament voor die omstandigheid zelf een voogd aan te wijzen.

Gerelateerd aan “gezag” is de “aansprakelijkheid”. Ouders van minderjarige kinderen zijn aansprakelijk voor schade die hun kind(eren) veroorzaken. Er zijn legio voorbeelden waarin een minderjarige materiële of immateriële schade kan aanrichten bij anderen. Naar mate kinderen ouder worden en ze zelfstandiger worden in handelen neemt de aansprakelijkheid voor ouders af. Volgende keer zal ik dit in mijn column met voorbeelden duidelijk maken.

Mijn advies: blijf alert op aansprakelijkheid. Zo voorkom je de rekening voor de schade die kinderen kunnen veroorzaken.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken