Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

21 mei 2021

LintNotarissen.nl

Opname verpleeghuis / verkoop woning / de Wet van Murphy

In mijn vorige column heb ik toegelicht dat een echtgenoot beschermd is tegen bijvoorbeeld de verkoop van het woonhuis zonder zijn of haar toestemming. Deze bescherming kan niet zomaar worden opgeheven door een volmacht.

In een van mijn eerdere columns heb ik uitgelegd dat met een Levenstestament volmacht gegeven kan worden aan de echtgenoot, kinderen of een ander om bij wilsonbekwaamheid voor deze persoon op te treden. In de praktijk komt het vaak voor dat bij wilsonbekwaamheid van één van de echtgenoten, gevolgd door opname in een verpleeghuis, de andere echtgenoot dan het woonhuis wil verkopen. Als er in zo’n geval géén voorziening is getroffen dan moet dit via de rechter worden geregeld, een moeizame procedure. Zoveel nare zaken bij elkaar zou je de ‘Wet van Murphy’ kunnen noemen. Het opmaken van een Levenstestament (lees: volmacht bij wilsonbekwaamheid) kan hier een oplossing bieden, omdat het hier dan een situatie betreft die specifiek in het Levenstestament is omschreven.

Belangrijk punt van aandacht bij levenstestament

Een Levenstestament is een notariële akte die uiteraard alleen kan worden opgemaakt wanneer de betreffende persoon nog NIET wilsonbekwaam is. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt: wees op tijd met het laten opmaken van een Levenstestament! Wacht er niet mee tot er al sprake is of kan zijn van wilsonbekwaamheid van de betrokken persoon, want dan is het te laat. Helaas komt dit geregeld voor in mijn praktijk. In een Levenstestament worden ook andere relevante zaken worden geregeld, zoals ook medische kwesties. Uw notaris kan uiteraard hierin adviseren.

De volgende keer wil ik in mijn column ‘De Grote Leugen’ uitleggen.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken