Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

23 juni 2022

LintNotarissen.nl

De stiefouder in het erfrecht. Het onbekende risico

Bij mijn vorige column ‘Wie  gelooft nog in sprookjes’ heb ik erop gewezen dat bij stiefrelaties in het erfrecht complicaties kunnen ontstaan. Men zou kunnen veronderstellen dat pas juridisch ‘actie’ nodig is op het moment dat een stiefrelatie zich voordoet. Helaas is mendan vaak te laat. De wetgever behandelt 4 gevallen van  stiefouderschap in het erfrecht. Eén daarvan noem ik hier: een ouder overlijdt (de wettelijke verdeling is toegepast) en langstlevende ouder hertrouwt na verloop van tijd.

Met een voorbeeld zal ik verduidelijken dat men dit op tijd moet regelen. Dé standaard situatie: Arie en Pieta hebben een huwelijksrelatie (geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan huwelijk) . Zij  hebben samen zoon Kees. Als één van de ouders (Arie) komt te overlijden is er sprake van een langstlevende ouder (Pieta) met een kind (Kees). Wanneer Pieta hertrouwt met Wim  is er sprake van een stiefrelatie tussen Kees en Wim. In dat geval zal zoon Kees krachtens de wet  tot het bedrag van zijn erfdeel goederen ( bijvoorbeeld het woonhuis en/of de inboedel)  uit de nalatenschap, die aan Pieta zijn toebedeeld,  kunnen claimen. Kees heeft zo de ontvangst van zijn erfdeel veilig gesteld, maar in de praktijk levert dit problemen op. Pieta mag weliswaar de goederen  blijven gebruiken, maar Kees heeft (mede)zeggenschap. Pieta is haar autonome zeggenschap over de goederen kwijt. In de andere in mijn vorige column genoemde 3 gevallen  doen zich vergelijkbare complicaties voor.

Bij testament kan men deze vaak ongelukkig uitvallende regeling aanpassen of ongedaan maken, daar wordt dan ook meestal voor gekozen. Bij een huwelijksrelatie en kinderen (of een kinderwens) kunnen zich uiteraard later altijd stiefverhoudingen voordoen. Het is nog onbekend, maar zeker reëel mogelijk. Ik kan niet genoeg benadrukken dat vóór het geval dat zich  zo’n situatie kan voordoen je een en ander geregeld moet hebben. Dit voorkomt echt een hoop gedoe. Bespreek dit met uw notaris!

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken