Wilsrechten

Vorige keer werden het testament en het levenstestament belicht. In een testament kunnen veel zaken worden geregeld.

Wilsrechten

Een van de meest probleem veroorzakende rechten zijn wilsrechten. Krachtens de Wettelijke Verdeling verkrijgen de kinderen bij het overlijden van één van de ouders slechts een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder, maar door de wetgever wordt aan kinderen wel de mogelijkheid geboden wilsrechten in te roepen op het moment dat de langstlevende ouder hertrouwt. Door het inroepen van wilsrechten verkrijgen de kinderen goederen ter waarde van hun vordering (erfdeel) op de langstlevende ouder. Kinderen kunnen zo mede-eigenaar worden van het eigen woonhuis, waardoor de langstlevende ouder zijn/haar autonomie kwijtraakt.

Beperken wilsrechten.

Bij testament kunnen wilsrechten van de kinderen worden beperkt. Met ongedaanmaking van wilsrechten in het testament wordt voorkomen dat de kinderen rechten op goederen (het eigen woonhuis) opeisen op het moment dat de langstlevende ouder na overlijden van zijn of haar partner hertrouwt.