Voorkom narigheid, maak een testament!

Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenissen tussen erfgenamen waar de verdeling niet op een testament is gebaseerd ligt beduidend hoger dan in de gevallen waarin wel een testament aanwezig is. Het ontbreken van een testament levert meer kans op conflicten op en heeft bovendien tot gevolg dat niet maximaal wordt geprofiteerd van belastingvoordelen.

Naast het regelen van de uitvaart krijgen nabestaanden ook direct te maken met het verdeling van de erfenis. Zonder testament kan dit leiden tot grote problemen en zelfs tot familieruzies. Rechtbanken hebben het er druk mee. Onnodig, want met een testament weten de nabestaanden zeker dat de wil van de overledene wordt nagekomen. In het testament kan worden vastgelegd wie welke spullen krijgt en hoe de erfenis verder financieel moet worden afgewikkeld.

Het is wel belangrijk om een eenmaal gemaakt testament te actualiseren. Raadzaam is om eens in de 5 tot 10 jaar uw testament te laten checken. U kunt dit GRATIS laten doen bij onze kantoren van LINT NOTARISSEN. Dat hoeft niet altijd te leiden tot een nieuw testament, maar u weet dan wel of uw testament wel of niet ďup to dateĒ is.

U kunt ook mogelijke (familie)ruzie om uw nalatenschap voorkomen door tijdens uw leven al geld en goederen (= vermogen) te schenken. Een welkome bijkomstigheid is dat u daarmee belasting kunt besparen. Op dit moment draagt 1 op de 10 ouderen structureel vermogen over naar kinderen. U mag jaarlijks Ä5.428,00 belasting vrij aan elk van uw kinderen schenken (er zijn ook hogere vrijstellingen mogelijk). Dit kan na uw overlijden behoorlijk wat erfbelasting besparen.

LET OP: Het levenstestament NIET verwarren met een testament!

Wie materiŽle-en/of immateriŽle zaken nŗ overlijden wil regelen, maakt een testament op. Dit is bekend. In een levenstestament geeft men aan hoe zaken moeten worden geregeld wanneer je bij leven zelf niet meer daartoe instaat bent, zoals bijvoorbeeld bij dementie, ernstige invaliditeit etc. Een levenstestament biedt de mogelijkheid voor het geval je zelf niet meer kunt handelen, andere personen voor jou te laten optreden, met name met betrekking tot materiŽle zaken zoals bankzaken, maar denk ook aan bijv. verkoop van de woning etc. Ook kan een levenstestament oplossingen bieden bij immateriŽle zaken zoals het nemen van beslissingen m.b.t. behandeling bij ziekte, huisvesting etc. Het levenstestament beslaat een heel breed gebied.

Wilt u meer weten over testamenten, schenkingen en levenstestamenten en wat de mogelijkheden voor u persoonlijk zijn. Lint Notarissen kan hierover informatie verstrekken. Neem contact met ons op en Lint Notarissen helpt u bij het maken van een afgewogen keuze.