Blog: november 2017: Belastinggevolgen bij wijziging van huwelijkse voorwaarden

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt per 1 januari 2018. Graag wil ik u met deze blog wijzen op een verandering in de fiscale gevolgen die het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden met zich mee kan brengen. In de wet staat als hoofdregel dat wanneer men trouwt in gemeenschap van goederen ieder van de echtgenoten gerechtigd is tot een gelijk aandeel (dus 50:50). Bij het aangaan of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan men via huwelijkse voorwaarden ook een ander aandeel afspreken, bijvoorbeeld 90:10. Tot Prinsjesdag 2017 ging men ervan uit dat het invoeren van een gemeenschap van goederen met een ongelijk aandeel niet leidt tot een schenking van de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot. Er zou dus ook geen sprake zijn van het betalen van schenkbelasting.

Schenkbelasting bij gemeenschap van goederen met ongelijke aandelen

De dag na Prinsjesdag 2017 doken in diverse media opeens berichten op dat het trouwen in een gemeenschap van goederen of het tijdens het huwelijk invoeren daarvan opeens belast zou worden met schenkingsrecht. Dit is echter niet het geval zolang A en B een gemeenschap van goederen invoeren waarin beiden gelijk gerechtigd zijn tot het gezamenlijk vermogen (50:50). Dit betekent dat in de standaard situatie, die geldt voor de meeste mensen, er niets wijzigt. Invoering van een gemeenschap van goederen waarin beide echtgenoten gerechtigd zijn tot 50 % van het vermogen leidt niet tot een schenking en is dus ook niet belast met schenkbelasting.

Anders wordt dit in de situatie dat A en B bij huwelijkse voorwaarden een gemeenschap van goederen invoeren waarbij A en B ieder voor een ongelijk aandeel (dus niet 50:50) gerechtigd zijn tot het gemeenschappelijk vermogen. Voorbeeld: stel A en B zijn getrouwd in koude uitsluiting. B heeft een vermogen van € 2 miljoen en A heeft geen vermogen. A en B besluiten nu bij huwelijkse voorwaarden een gemeenschap van goederen in te voeren waarbij A belastingvrij gerechtigd wordt tot € 1,9 miljoen en B tot € 100.000. Stel B overlijdt. A erft nu € 100.000 en dat valt onder de vrijstelling van de erfbelasting van ruim € 638.000. A hoeft dus geen erfbelasting te betalen. De regering heeft besloten dit aan te pakken. In de nieuwe regeling mag A € 1 miljoen belastingvrij van B ontvangen, namelijk de helft van het gemeenschappelijk vermogen. A krijgt echter € 1,9 miljoen. Dit betekent dat hij over € 900.000 schenkingsrecht moet betalen (ruim € 167.000).

Geen schenkbelasting bij gemeenschap van goederen met gelijke aandelen

Voor alle duidelijkheid: trouwt u in gemeenschap van goederen en wordt u beiden voor de onverdeelde helft (dus 50:50) gerechtigd tot het gezamenlijke vermogen, dan is er niets aan de hand en betaalt u geen schenkingsbelasting!

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel (Lint Notarissen)