Voogdijbenoeming en testamentair bewind

Heeft u al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wellicht kan het voor u een goed voornemen zijn om na te denken over uw testament. Het laten opmaken van een testament wordt vaak op de lange baan geschoven met de gedachte: 'dat komt nog wel..'. Maar zeker wanneer u minderjarige kinderen heeft, is het belangrijk om dit niet uit te stellen.

U kunt in uw testament regelen wie de voogdij krijgt over uw kind, wanneer beide ouders komen te overlijden. In uw testament kunt u één of twee voogden benoemen. Hiermee voorkomt u dat de rechter iemand aanstelt. Als de voogd de benoeming aanvaardt, zal deze de verzorging en opvoeding voor zijn rekening nemen. Onder het uitoefenen van de voogdij valt ook het beheren van de erfenis van uw kind, tenzij u een ander als bewindvoerder aanwijst. Op het moment dat uw kind 18 jaar wordt, eindigt de voogdij van rechtswege en krijgt uw kind de vrije beschikking over de erfenis.

Wanneer u niet wenst dat uw kind op zijn achttiende de beschikking hierover heeft, kunt u een testamentair bewindvoerder benoemen in uw testament. Hiermee regelt u dat uw kind tot een door u te bepalen leeftijd niet vrijelijk kan beschikken over de erfenis. De bewindvoerder is verplicht om jaarlijks verantwoording aan het kind af te leggen over het gevoerde bewind en zal medewerking moeten verlenen aan door het kind gewenste reële uitgaven.

Het instellen van een testamentair bewindvoerder kan ook nuttig zijn, wanneer u en de andere ouder van het kind uit elkaar zijn. Als u uw kind tot enig erfgenaam benoemt, zal uw kind uw gehele vermogen erven op het moment dat u komt te overlijden. Omdat uw ex-partner het gezag over het kind behoudt, sorteert het benoemen van een voogd geen effect. Om te voorkomen dat uw
ex-partner het beheer over uw erfenis krijgt, kunt u de erfenis laten beheren door een door u aangewezen bewindvoerder.

U kunt de voogdij ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank. Echter is het aantekenen van een bewindvoerder bij de rechtbank niet mogelijk waardoor het treffen van een regeling bij testament (met bewind) vollediger is.

mw. mr. E.L. den Hartigh (kandidaat-notaris)