Notaris Leo van Veen 45 jaar in het notariaat.

(Uit Het Kontakt Krimpenerwaard) Lekkerkerk. ”Dit is een vak om van te houden”, zegt mr. Leo van Veen over het notarisambt. Afgelopen week vierde de Lekkerkerker zijn 45-jarig jubileum in het notariaat.

‘’Het mooie van dit beroep is dat je dichtbij de mensen staat en ze écht kunt helpen met maatwerk oplossingen voor soms ingewikkelde vraagstukken of problemen” verklaart de 63jarige Lekkerkerker zijn beroepsmatige passie, “Dat geeft nog altijd veel voldoening en zorgt ervoor dat ik van plan ben om zeker nog een aantal jaren in functie te blijven, Dat heeft ook met mijn ondernemende aard te maken. Het leiding geven aan de vier kantoren van Lint Notarissen, onze positionering in de markt, het bieden van uitstekende dienstverlening; het zijn allemaal aspecten die me boeien én scherp houden. Wij proberen onze slogan “dicht bij mensen, daar ligt ons werk” in elke situatie waar te maken op een manier die iedereen aanspreekt én ontzorgt.”

Oorspronkelijk had de “jonge” Leo van Veen niet de ambitie om later het vak van zijn vader(notarisklerk) te gaan uit oefenen.“Na aanvankelijk in de administratie gewerkt te hebben kwam ik uiteindelijk via mijn vaders notariële contacten op 15 oktober 1974 terecht op het kantoor van notaris J.W. Sasburg in Lekkerkerk. Later ben ik als notaris-assistent gaan werken op kantoren in Zoetermeer en Capelle aan den IJssel. In 1983 nam ik de stap te solliciteren bij het gerenomeerde notariskantoor Lubbers & Dijk te Amsterdam. Het vak sprak mij zo aan, dat ik naast een full-time baan op dit kantoor in 1986 de studie Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam begon.
In 1992 studeerde ik af als kandidaat-notaris. In die hoedanigheid vroeg notaris Sasburg mij 26 jaar geleden terug te komen naar Lekkerkerk om hem op te volgen als notaris. Voor een opvolging moet een hele procedure worden doorlopen en in november 1998 was het zover en werd ik benoemd tot notaris in Lekkerkerk, na 6 jaar kandidaat-notarisschap.
Ik kijk terug op 45 mooie jaren in het notariaat, waarin het notariaat sterk veranderde en nu nog altijd sterk aan verandering onderhevig is door automatisering, internet en invoering van marktwerking.”

Mr. Farisha Poesé beëdigd tot waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris

De weg naar het notarisschap is lang. Mr. Farisha Poesé kan er van meepraten. Onlangs werd ze na 4 jaar universitaire studie en vier jaar stage (gecombineerd met een postacademische beroepsopleiding) beëdigd tot waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris.

“Deze kwalificatie houdt in dat ik een notaris mag vervangen tijdens diens afwezigheid en bevoegd ben notariële aktes te ondertekenen”, vertelt de bij Lint Notarissen werkzame kandidaat-notaris.

Tien jaar geleden begon Farisha Poesé aan haar universitaire studies Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid. Na de succesvolle afronding koos ze bewust voor het notariaat en ging in 2015 als kandidaat-notaris bij Lint Notarissen aan de slag. In die periode werd ze geacht om een postacademische driejarige beroepsopleiding te volbrengen om zo haar waarnemingsbevoegdheid te behalen. “Vooral het eerste jaar was bijzonder zwaar”, kijkt Mr. Poesé terug. “Ik werkte fulltime hier op kantoor en moest de avonduren en weekenden vol investeren in mijn studie. Na verloop van tijd vond ik de balans die nodig was om beide goed te kunnen combineren. Toen ging het iets gemakkelijker, al besef ik nu ik die periode van keihard studeren achter me heb gelaten, hoe pittig het was. Ik hield me eigenlijk alleen maar bezig met mijn vak, voor sociale contacten was mondjesmaat ruimte. Mijn brandende ambitie én de steun die ik kreeg van collega’s waarvan in het bijzonder kandidaat-notaris mr. Linda Broere en notaris mr. Leo van Veen hebben me in die fase geweldig geholpen. Ze waren altijd bereid om te sparren of me terzijde te staan als ik hun kennis en ervaring nodig had. Beter kon ik het niet treffen. Ik ben hen daar ook zeer dankbaar voor. Ik werk nu bijna 4 jaar voor Lint Notarissen en wat mij betreft komen daar nog heel wat jaren bij. Ik heb het bij Lint Notarissen sowieso erg naar mijn zin. Het mooie is dat we met onze vestigingen in Lekkerkerk, Bergambacht, Hoogvliet en Rhoon zowel in dorpse als stadse settingen opereren en je je zo in het beste van twee werelden begeeft. Die diversiteit spreekt me enorm aan en maakt het vak extra boeiend. Het notariaat is aanmerkelijk minder saai dan veel mensen veronderstellen. Het is cliché maar echt elk dossier is weer anders. Dat boeit. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat steeds meer vrouwen er voor kiezen om een notariële studie te gaan volgen maar tegelijkertijd ook een beetje jammer dat zo weinig mannen voor het notariaat kiezen. Binnen ons kantoor in Lekkerkerk is de notaris de enige man”.

Mr. Poesé zal mr. Van Veen vanaf nu een paar uurtjes op de dinsdag en donderdag middag vervangen. “Groot voordeel daarvan voor onze cliënten is dat we onze openingstijden hierdoor kunnen verruimen want mr. van Veen heeft in die tussentijd even de tijd voor andere dingen en ’s avonds kan hij weer vol energie op de praktijk aanwezig zijn.”

De komende twee jaar wil Farisha Poesé benutten om haar notariële stage (van 6 jaar) af te ronden. Als dat gebeurd is, krijgt ze het predicaat ‘benoembaar notaris’ en is haar lange studiereis na twaalf jaar afgerond.