Nieuwe trouwwet brengt veranderingen met zich mee

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan is het goed te weten dat de wet ‘beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ sinds 1 januari 2018 van kracht is!

Deze wet houdt in dat vermogen en schulden die vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door één van de partners zijn opgebouwd niet onder de gezamenlijke boedel vallen. Met andere woorden: uw partner wordt daar niet mee belast. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven uw persoonlijk bezit, zelfs als deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn ontvangen. Om dat te kunnen aantonen is een goede administratie noodzakelijk. Want zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen tóch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Om u goed te laten informeren, is het verstandig een Lint-notaris in de arm te nemen.

Alle schulden die zijn ontstaan tijdens de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen worden in principe gemeenschappelijk. Hetzelfde geldt in principe voor schulden die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Die blijven na het huwelijk ook gemeenschappelijk. De wet maakt op het bovenstaande principe wel een paar uitzonderingen. Privé schulden worden niet gemeenschappelijk.

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Ga dan naar de Lint-notaris voor het opstellen van huwelijks voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Kijk op www.lintnotarissen voor de vestiging bij u in de buurt.

Overigens kunt u na 1/1/2018 nog steeds kiezen voor de algemene gemeenschap van goederen. Lint Notarissen is u daarbij graag ter wille.

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. Voor hen heeft de wet niets geregeld. Alleen daarom al is belangrijk om een degelijk en duidelijk samenlevingscontract te laten opstellen waarin uw afspraken worden vastgelegd. Ook hiervoor kunt u bij Lint Notarissen terecht.

Lint Notarissen nodigt iedereen met trouwplannen uit voor een vrijblijvend en gratis gesprek van een half uur waarin wij uw situatie en wensen inventariseren, uw vragen beantwoorden en u een voorlopig advies meegeven. Wilt u een afspraak maken? Bel dan met 088-5468600 of stuur een e-mail naar info@lintnotarissen.nl

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Dat betekent dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap valt. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van af weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

Huwelijkse voorwaarden worden door ons ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

Met huwelijkse voorwaarden wijkt u dus af van de wet. U mag deze in principe invullen zoals u zelf wilt, zolang u maar niet tegen andere wettelijke regels ingaat. Dat heet “contractsvrijheid”. U kunt bijvoorbeeld niet van de regels van 'gezinsbescherming' afwijken. U hebt altijd toestemming van uw partner nodig om het gezamenlijke huis te verkopen of er een hypothecaire lening op af te sluiten. Ook kunt u zich niet onttrekken aan uw onderhoudsplicht ten opzichte van de ander.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

  1. Verdelingsregels voor inkomen en vermogen;
  2. Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  3. Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
  4. Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
  5. Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
  6. Huwelijkse voorwaarden worden aangegaan voor heel veel jaren. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijk veranderende omstandigheden in de loop der jaren.